Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8002 f55b 390
Reposted frommisza misza viawpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg
3965 1807 390
1688 2863 390
Reposted fromfriends friends viaarrependimento arrependimento
3044 1a28 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamiimi miimi
8095 ed95 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaaskman askman
1737 195f 390
Chciałabym kiedyś usłyszeć, jak moje dziecko mówi do mnie "mamo"
Reposted fromiamstrong iamstrong viamiimi miimi
8635 a5ac 390
Reposted fromthepointless thepointless viamerr merr
4146 cec0 390
Reposted fromBulterier Bulterier
3790 cfbd 390
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viapl pl
1970 e0ed 390
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viamiimi miimi
4707 1af6 390
9442 79d0 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viachoppedheidi choppedheidi
FASHION ADDICTION. | via Tumblr
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viachoppedheidi choppedheidi
5358 6255 390
Same koszmarne wiadomości
3175 35a8 390
Poświatowska Halina
3570 23d2 390
Reposted fromabsolem absolem viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl